Venedik’in Turizmi

Venedik’in Turizmi

#Zuppet , #Tatilşehirleri , #Tatilbilgileri , #Asya

Venedik’in Turizmi, Kuzey İtalya’nın doğusunda Adriyatik denizi kıyılarında karaya 4 kilometre uzunluğunda kara ve demiryolu köprüsü ile bağlanan, yaklaşık 118 adacık üzerine kurulu bir ada şehirdir. Venedik’in Turizmi’te adacıkları birbirinden ayıran 170 kanal ve birbirine bağlayan 400 köprü bulunur.

Venedik’in Turizmi, tarih boyunca Avrupa´nın en önemli ticaret başkentlerinden biri olmuştur. Venedik’in Turizmililer, Türklerden ve Araplardan öğrendikleri sayı sistemi ile ticaret aritmetiğini en üst düzeye çıkarmışlar ve bu nedenle bütün Avrupalı tacirler bu aritmetiği öğrenebilmek için Venedik’in Turizmi’te açılan birçok okula gelerek eğitim almışlardır.

Venedik’in Turizmi nüfusu o dönemlerde 300.000 civarında iken günümüzde 72.000’e kadar düşmüştür ve halen azalmaktadır. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu Venedik’in Turizmi, artık anakarada bulunan Mestre adı verilen yeni şehre doğru kaymaktadır. Venedik’in Turizmi’te yaşayanların %50’den fazlası geçimlerini turizmden sağlamaktadırlar. Bugüne kadarki rekor bir günde 150.000 turisttir. Bu kadar turistik olması ve herşeyin deniz yoluyla taşınması sonucu fiyatlar İtalya’nın geneline göre daha pahalıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This website is using the http://www.seowizard.org/ wordpress plugin.